Referencje
Lubelska Szkoła Paralotniowa
Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów w Zamościu - Zakład Pracy Chronionej
22-400 Zamość, ul. Kopernika 5, tel. / fax +48 84 639-61-61
e-mail: wusi@zam.pl