Referencje

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do zwiedzenia serwisu informacyjnego Wojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Inwalidów w Zamościu.

Jesteśmy na rynku od 40 lat, a już od 1991, jako samodzielna jednostka gospodarcza.

Jesteśmy jednym z większych przedsiębiorstw w Zamościu. Znaczna część zatrudnionych to osoby niepełnosprawne.

Stawiamy na:

  • jakość usług
  • profesjonalizm
  • rzetelność
  • doświadczenie
  • konkurencyjne ceny
  • innowacyjność.

Dzięki szerokiemu zakresowi świadczonych usług współpraca z nami jest: szybsza, lepsza, bezpieczniejsza.
Nasze usługi i produkty reprezentują wysoki poziom, estetykę i jakość. Posiadają odpowiednie dopuszczenia: certyfikaty, autoryzacje, licencje i koncesje.
Naszym pracownikom dajemy możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i ciągłego rozwoju poprzez organizację wszechstronnych szkoleń, uzupełnienie wykształcenia, zdobywanie specjalistycznych uprawnień.

Obok działalności gospodarczej aktywnie uczestniczymy w życiu i rozwoju naszego regionu i miasta Zamościa.

Wspieramy imprezy kulturalne i sportowe, promujemy młode talenty.

Dodatkową korzyścią dla naszych Klientów odprowadzających środki pieniężne na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych jest możliwość pomniejszenia wpłat na PFRON z tytułu zakupienia usług, produktów naszej Spółdzielnii. Posiadamy status Zakładu Pracy Chronionej.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą usług, produktami i do współpracy!

Prezes Zarządu
Sebastian Sierszyński

Informacje o projekcie 

Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów w Zamościu - Zakład Pracy Chronionej
22-400 Zamość, ul. Kopernika 5, tel. / fax +48 84 639-61-61
e-mail: wusi@zam.pl