Informacje o projekcie

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Wojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Inwalidów w Zamościu

Opis projektu:

Pomoc finansowa udzielana w ramach działania POW 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy

Cel projektu:

Utrzymanie zatrudnienia

Wartość projektu:

 278762,61 PLN